Jiří Vančura (1944) pochází z Prahy. Nyní žije a pracuje v Kolíně. Ilustroval řadu dětských knížek, spolupracuje s regionálními nakladatelstvími a přispívá do periodických tiskovin převážně svými kresbami a grafikou. Zabývá se i komerční a užitou grafikou. Své prace vystavoval převážně v České republice. Tvoří klasickým způsobem — kresbou perem či fixem, práci přenese do PC a dále zpracuje a koloruje. Pro potěšení své a svých přátel vydává nepravidelně pohlednice a drobnou grafiku. Předváděné práce vznikly v posledních několika letech.

Ukázky autorovy užité a komerční grafiky:

Jiří Vančura (1944) was born in Prague, but lives and works in Kolín. He has illustrated a number of children's books, cooperates with local publishers and has contributed to various newspapers and journals, mainly with his drawings and graphics. He has exhibited his work widely in the Czech Republic. When creating his work, he starts with traditional techniques drawing with a pen or marker. He then transfers the work to a computer for some final editing and touching up the colours. For his own pleasure, he sometimes also publishes postcards with small graphics. The work included here is from the last several years.

Examples of the Vancura's graphics:

SPORTY
SPORTS
ZVÍŘETNÍK
ANIMODIAC
MĚSÍČNÍ ZNAKY
ZODIAC
PIRÁTI
PIRATES
ANIMACE
ANIMATED GIFTS
ZVÍŘÁTKA
PETS
NOVINY
PRESS DRAWINGS
TECHNIKA
TECHNOLINES
MĚSTO
CITY
POHÁDKY
FAIRY TALES
DĚTI
KIDS
VÁNOCE
CHRISTMAS
KŘESŤANSTVÍ
RELIGIOUS
CHRLIČE
GARGOYLES
VELIKONOCE
EASTER
ŽIVOT A LÁSKA
LOVE & LIFE
RŮZNÉ
VARIOUS
VOLNÁ TVORBA
ART DRAWING
ILUSTRACE
ILLUSTRATIONS
KANCELÁŘ
OFFICE
POVOLÁNÍ
PROFESSIONS
OKOLÍ
PLACES
SKAUTI
SCOUTING
VANČUROVY KRESBIČKY
THE BEST VANČURA DRAWINGS