Jiří Vančura
ŽIVOT A LÁSKA
LOVE & LIFE

na titulní stranu