Jiří Vančura
ILUSTRACE
ILLUSTRATIONS

na titulní stranu