Jiří Vančura
VOLNÁ TVORBA
ART DRAWING

na titulní stranu